Wie zijn wij?

Kwar-tier-ma-ker [zelfst. nw] - iemand die belast is met de voorbereiding, de organisatie van iets geheel nieuws, voorloper, wegbereider.

Als kwartiermakers en netwerkers pur sang werken wij, vier zelfstandige ondernemers, in wisselende formaties samen binnen het Omgevingskwartier. Opdrachtgevers waarderen onze kennis en kunde bij de in- en uitvoering van de Omgevingswet en vragen onze ondersteuning voor de opzet en/of begeleiding van maatschappelijke participatieprojecten. Klein- of grootschalig, binnenstedelijk of ruraal …bij ieder project hebben wij bijzondere aandacht voor een gezonde leefomgeving.

Nelleke den Boon
van de Co-Smederij

Nelleke den Boon van de Co-Smederij is sterk in procesmanagement en omgevingsmanagement en weet hoe je nieuwe concepten en coalities bouwt. Ze verkent wat mensen beweegt, benoemt gezamenlijke belangen en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Ze creëert kansen voor vernieuwing door mensen, thema’s en organisaties via co-creatie met elkaar te verbinden.

Lees meer

Margriet Dekker
van de Trajeqt

Margriet Dekker van Trajeqt doet niets liever dan organiseren en communiceren tegelijk. Daarom combineert ze haar werk als projectmanager bij Trajeqt graag met communicatieopdrachten vanuit haar bureau Centraal Verhaal.

Lees meer

Hilda Jeninga
van Donders Communicatie

Hilda Jeninga van Donders Communicatie neemt graag een kijkje in iemands wereld, om daar een leerzaam verhaal van te maken dat er toe doet en (h)erkenning geeft. Ze vindt het belangrijk dat mensen zich gehoord voelen en is onder de indruk als mensen zich zó betrokken voelen bij hun leefomgeving, dat ze er tijd, passie en energie in steken om samen mooie dingen tot stand brengen.

Lees meer

Chris Veldhuysen
van Veldhuysen Consultancy

Chris Veldhuysen van Veldhuysen Consultancy heeft een duidelijk passie: de stad en haar bewoners. Als afgestudeerd sociaal geograaf houdt Chris zich al geruime tijd bezig met buurten, wijken en de stad en alles wat daarbij komt kijken. Van openbare ruimte (groen, water, inrichting, architectuur) en veiligheid (sociaal en fysiek) tot wonen & het samenleven van bewoners, wijkvoorzieningen, wijkeconomie of buurtzorg.

Lees meer