Omgevingsmanagement

Duurzaam resultaat

Bij veranderingen in de leefomgeving spelen veel verschillende belangen. Onze ervaring met omgevingsmanagement leert dat interactie en samenwerking met belanghebbenden een voorwaarde zijn om duurzame resultaten te boeken. Het Omgevingskwartier kan (een deel van) het omgevingsmanagement overnemen.

Duidelijke projectaanpak

We werken volgens een duidelijke projectaanpak met tussentijdse go/no go-momenten en benoemen vooraf duidelijke kaders en spelregels voor participatie. We verkennen de belangen en drijfveren van de verschillende belanghebbenden. Uiteraard houden we een vinger aan de pols via tussentijdse evaluaties van het proces.

Verbinden

We creëren plezier, verstevigen de relaties tussen betrokkenen en stimuleren samenwerking, zodat één en één drie wordt. Voor een soepel verloop van het proces is het prettig dat wij kunnen fungeren als het neutrale oliemannetje, dat zorgt dat de verschillende radertjes in het geheel soepel draaien.

Resultaat met draagvlak

Om de wind in de zeilen te houden, streven we naar snel zichtbare (tussen)resultaten. Resultaten waar mensen blij van worden, die passen binnen het projectkader en die voldoen aan de randvoorwaarden. Met integrale kwaliteit op sociaal, ruimtelijk, economisch én milieuvlak. Met  integrale aandacht voor een gezonde, duurzame en ecologisch verantwoorde leefomgeving.