Hoe werken wij?

De transitie naar proactieve participatie vraag om anders organiseren, anders denken en anders doen. Wij helpen opdrachtgevers om processen te structureren, projecten op te starten en resultaatgericht door te voeren. Het participatiekompas is onze leidraad. Met procesmanagement, communicatie, training en coaching kunnen we projectleiders en participanten in elke fase van het project ondersteunen.

Samen verkennen

Zijn er ideeën voor verbetering van de leefomgeving? Namens de opdrachtgever gaan wij in gesprek met belanghebbenden. Wij verkennen voor u de ambities en belangen, kansen, risico’s en randvoorwaarden. We verkrijgen inzicht in individuele en gezamenlijke waarden, passies en talenten. Zo brengen we in kaart welke ideeën het meest kansrijk zijn en of er voldoende gemeenschappelijk belang en energie is.

Samen starten

Zoekt u een neutrale partij die de belangen van uw organisatie en van externe belanghebbenden bij elkaar kan brengen? Wij zoeken de dialoog, halen inspirerende verhalen op en brengen in beeld, wat er noodzakelijk en wenselijk is voor de uitwerking van kansrijke ideeën (zie Samen verkennen). Dit vatten we samen in een projectvoorstel met mogelijke vervolgstappen.

Samen creëren

Is de tijd rijp om ideeën concreet uit te werken (zie Samen starten)? Samen met alle belanghebbenden werken we toe naar een definitief plan of ontwerp met alles erop en eraan: begroting, rolverdeling, toetsing aan randvoorwaarden en de gewenste vorm van samenwerken. We organiseren creatieve maatwerksessies, stimuleren samenwerking en informeren de omgeving over de gewenste resultaten. Waar nodig maken we tussenstappen, zodat belanghebbenden hun achterban goed kunnen betrekken en enthousiasmeren.

Samen realiseren

Wit u het definitieve plan of ontwerp (zie Samen creëren) duurzaam en breed gedragen afronden? Wij ondersteunen bij de uitvoering van het plan of ontwerp en stimuleren een duurzame samenwerking. We communiceren (inter)actief met de omgeving en sluiten af met de feestelijke oplevering van het bereikte resultaat. Na afloop blikken we samen met de betrokken partijen terug. Onze ervaring leert dat het nuttig is om ook tussentijds te evalueren.