Gebiedscommunicatie

Draagvlakken creëren

Organisaties die aan de leefomgeving werken, hebben veel te maken met bewoners, ondernemers, maatschappelijke groeperingen en andere belanghebbenden. Duidelijke communicatie is van belang om al deze partijen betrokken te houden, mee te laten denken en doen en om draagvlak te creëren. Het Omgevingskwartier heeft veel ervaring in gebiedscommunicatie en biedt graag ondersteuning. Met verhalen verbinden we mensen zonder flauwekul of luchtkastelen te verkopen.

Recht door zee boodschap

Het Omgevingskwartier onderscheidt zich door korte, krachtige, recht in het hoofd en in het hart boodschappen. We luisteren naar wat mensen te vertellen hebben en brengen die verhalen beeldend over het voetlicht: ze zeggen veel meer dan feiten alleen. We gaan voor communicatie die enthousiasmeert en aanzet tot actie en dialoog.

Van COmmunicatie naar COmmunities

We betrekken belanghebbenden actief bij de communicatie, bijvoorbeeld door een community op te zetten. Door samen te organiseren, te creëren en te presenteren wordt het resultaat een gezamenlijke trots en delen we de verantwoordelijkheid.

Inspirerend en effectief

Een greep uit wat we doen: inspirerende en effectieve brainstorm- en ontwerpsessies, duidelijke informatie online en offline, uitnodigende excursies en pop up presentaties, feestelijke aandacht voor mijlpalen, heldere verslaglegging in woord en beeld, verrassende vormgeving, onderscheidende locaties en communicatie­middelen die zorgen voor energie en verbinding.