Coaching kwartiermakers

Effectief richting geven

Het Omgevingskwartier geeft trainingen aan iedereen die richting wil geven aan participatie. Zo coachen wij ambtenaren, medewerkers van (woning)corporaties en projectontwikkelaars alsmede aanjagers van participatieprocessen binnen ondernemersverenigingen, wijk-, dorp- en stadsraden en bewonersorganisaties.

Gelijkwaardige gesprekspartner

Niet voor iedereen is participatie gesneden koek. Het vergt kennis, vaardigheden en de juiste informatie om effectief mee te doen en invloed op ruimtelijke initiatieven te hebben. Bewoners en maatschappelijke organisaties hebben nogal eens een informatieachterstand als het om participatie gaat. Via trainingen zorgen we dat ze een gelijkwaardige partner worden.

Slim procesmanagement

Voor ambtenaren is het realiseren van nieuwe plannen binnen een bepaalde leefgemeenschap vaak een flinke uitdaging. Hoe betrek je relevante partijen, hoe kom je tot een breed draagvlak en hoe werk je samen? Slim procesmanagement is essentieel. Wij trainen ambtenaren om het participatieproces effectief in te richten, processen transparant te begeleiden, verwachtingen te managen, vertrouwen te geven en te verdienen.

Interactieve sessies

Dat doen we door kennis, ervaring en vaardigheden te versterken en partijen vertrouwd te maken met participatie. Onze ervaring is dat je hier niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Investeren vooraf betaalt zich later uit in kwaliteit, draagvlak, haalbare doelen en gerealiseerde verwachtingen. In onze trainingen staat interactie centraal, mensen maken immers samen de leefomgeving. Bij ons dus geen langdradige hoorcolleges, maar interactieve workshops, ontwerp- en oefensessies met veel voorbeelden uit de praktijk.