Chris Veldhuysen

van Veldhuysen Consultancy

Chris Veldhuysen van Veldhuysen Consultancy heeft een duidelijk passie: de stad en haar bewoners. Als sociaal geograaf houdt Chris zich bezig met buurten, wijken en de stad. Van openbare ruimte en veiligheid tot wonen, buurtzorg en wijkvoorzieningen. De rode draad? De participatie van bewoners bij hun buurt, hun medebewoners en wijkvoorzieningen. Maar ook de participatie van burgers in beleid van overheid, corporaties en instellingen. Veel van zijn ervaring komt voort uit de intensieve samenwerking met wijkbewoners, wijkprofessionals, woonwagenbewoners, Roma en Sinti en arbeidsmigranten.

Chris is lange tijd werkzaam geweest bij diverse landelijke kennisinstituten en adviesbureaus als het Landelijke Centrum Opbouwwerk, Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling, Arcadis, internationaal adviesbureau voor duurzame ontwikkeling, en Movisie. Chris is sinds 2012 zelfstandig adviseur, onderzoeker, methodiekontwikkelaar en trainer. Hij is ook bestuurlijk actief bij diverse burgerinitiatieven, een welzijninstelling en een woningcorporatie. En heeft een breed netwerk aan contacten op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.

Chris haalt zijn inspiratie uit het werken met bewoners die samen hun omgeving verrijken, leefbaarder en veiliger maken. Die elkaar ondersteunen wanneer het even niet mee zit. Het geeft hem energie om samen te werken met initiatiefrijke professionals die kunnen verbinden en weten wat ‘lichte regie’ is. Die op zoek zijn naar de kracht van lokale gemeenschappen. Hij werkt graag met voorzieningen en faciliteiten die mensen daadwerkelijk ruimte geven en daarmee vooruit helpen.

Chris heeft oog voor het samenleven van mensen. Hij ziet kansen voor upgrading en heeft inzicht in de onderliggende maatschappelijke vraagstukken. Daarmee wil hij een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling en debat, maar ook aan concrete projecten. Hij zoekt naar juiste verhoudingen, randvoorwaarden en het bij elkaar brengen van een optimale mix van mensen en partijen. Sleutelwoorden: empowerment, eigen kracht, bottom up, balans, gedeelde verantwoordelijkheid, professionaliteit, ‘lichte regie’ en sociale duurzaamheid.

 

Neem contact met mij op