BLVC-plan in bestekfase beperkt hinder en verhoogt goodwill

18 juni 2018 Posted by MarDek In Omgevingsmanagement No Comments

“Als klanten niet meer met hun auto naar binnen kunnen rijden, kan ik mijn garagebedrijf wel sluiten. Het is daarom cruciaal dat een van de beide roldeuren altijd vrij is.”

Door belangen omtrent Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie nog voor de aanbesteding bij omwonenden en ondernemers op te halen, kweek je al vroeg begrip voor de onvermijdelijke hinder bij de uitvoering van groot onderhoud en herinrichting. Bovendien kunnen hinder beperkende maatregelen in het contract met de aannemer vastgelegd worden. Buitenruimte Advies & ingenieursbureau RIBW Projecten levert hiervoor BLVC-plannen. In opdracht van RIBW Projecten interviewde het Omgevingskwartier de stakeholders van het Schiedamse project ‘Van Rivier naar Stad’. Met als resultaat een BLVC-plan op maat voor de gemeente Schiedam.

“In de Hoofdstraat wonen veel oudere mensen die slecht ter been zijn of een scootmobiel rijden. Het is dus belangrijk om goed begaanbare tijdelijke voorzieningen voor wandelen en fietsen te realiseren.”

Het projectgebied Van Rivier naar Stad* ligt midden in Schiedam. Gezinnen en ondernemers wisselen elkaar af langs de Hoofdstraat en het deel van de Nieuwe Haven dat na de zomer van 2018 een flinke make-over krijgt. Het is een dichtbevolkt gebied met veel eenrichtingsverkeer en een grote economische bedrijvigheid. Bovendien is het centrum met Nolet Distillery een trekpleister voor toeristen. Een goede bereikbaarheid en alternatieve parkeervoorzieningen zijn daarom van cruciaal belang voor ondernemers en bewoners tijdens de uitvoeringsfase van het herinrichtingsplan. Het BLVC-plan is dus een waardevolle aanvulling op het bestek en wordt meegenomen in het contract voor de aanbesteding.

De aanpak

Met het ontwerp van RIBW Projecten onder de arm, bezochten wij in drie weken tijd een groot aantal ondernemers en bewoners in het gebied. In persoonlijke interviews brachten we zowel zakelijke als particuliere belangen in kaart en vroegen we mee te denken over hinder beperkende maatregelen. De interviews leverden naast informatie ook veel goodwill op; de geïnterviewden waren dankzij diverse bijeenkomsten in 2016 en 2017 goed geïnformeerd over de plannen van de gemeente Schiedam en hadden al meegedacht in de ontwerpfase. Meewerken aan het BLVC-plan was voor hen de bevestiging dat de gemeente Schiedam hun economische en maatschappelijke belangen serieus neemt.

Het resultaat
De interviews voor het BLVC-plan verliepen in een positieve en coöperatieve sfeer. Met een schat aan suggesties voor alternatieve aanrijroutes, veiligheidsmaatregelen tijdens de uitvoeringsfase en communicatie richting belanghebbenden en hun bezoekers, klanten of leveranciers, konden wij aan de slag. Dankzij de open en constructieve samenwerking met onze opdrachtgever RIBW Projecten (verantwoordelijk voor het ontwerp en het bestek inclusief BLVC-plan voor dit herinrichtingsproject) en de gemeente Schiedam, is het BLVC-plan in korte tijd tot stand gekomen. Ook zijn er nog enkele essentiële aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd, naar aanleiding van reacties van belanghebbenden. De inspanningen van RIBW Projecten en het Omgevingskwartier boden zowel meerwaarde voor de gemeente als voor de belanghebbenden in het gebied.

Nelleke den Boon en Margriet Dekker
Kwartiermakers het Omgevingskwartier

* Toelichting: met dit project werkt de gemeente Schiedam aan meer verbinding tussen de rivier en de binnenstad. Met behoud van het historische karakter worden gebruik en ruimtelijke kwaliteit van het sluisgebied verbetert. Er komt een langzame verkeersroute met meer ruimte voor fietsers en recreatie. De duurzame materialen, innovatieve boomspiegels, extra sport- en recreatieruimtes en het Gusto monument – de herinnering aan de gelijknamige werf die in de vorige eeuw honderden Schiedammers aan het werk hield – maken van dit gebied een veilige haven waar inspanning en ontspanning hand in hand gaan.

Bron foto in header: website gemeente Schiedam

Leave a comment

Your email address will not be published.