Een gezonde leefomgeving zorgt voor blije mensen

“Het is heerlijk om naar buiten te gaan en elkaar te leren kennen, het heeft een wereld voor me geopend. Dit ga ik vaker doen!”

Dat vertelde de mevrouw enthousiast die, samen met haar huisgenoten, bij het verpleeghuis was opgehaald om een wandeling te maken op landgoed Ockenburgh in Den Haag. Ze nam de nieuwe beweegroute in gebruik, speciaal aangelegd door Stichting het Zuid-Hollands Landschap voor mensen met een beperking. Met haar rollator kon ze er prima terecht en onderweg waren er genoeg bankjes om even uit te rusten en te genieten van het groen. En om verhalen te vertellen over vroeger natuurlijk.

De activiteit was onderdeel van het programma Natuur en Gezondheid in Den Haag, waarin natuurorganisaties, overheden en gezondheidsinstellingen de handen ineen sloegen om een gezonde leefomgeving te realiseren. Die gezonde leefomgeving is meer dan alleen schone lucht en genoeg groen. Het gaat ook om een plek waar je je veilig voelt, een prettige omgeving waar je graag bent. En ruimte om te bewegen en te ontmoeten, zoals de mevrouw hierboven deed.

Werk je als overheid aan een gezonde leefomgeving, dan sla je meerdere vliegen in één klap. Je kunt het combineren met andere beleidsdoelstellingen, zoals zorgen voor droge voeten, stimuleren van arbeidsparticipatie en meer sporten en bewegen. Groen speelt daarbij een belangrijke rol. Groen ontspant, nodigt uit om te bewegen en ziet er mooi uit. Groen zorgt bovendien voor schone lucht en ruimte om water te bergen bij een hevige regenbui.

Een belangrijke voorwaarde voor succes is samenwerking. Samenwerking tussen overheidsafdelingen en -organisaties. Maar ook samenwerking met bewoners en bedrijven uit een gebied. Zo kun je gebruik maken van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden. Voor overheden kan het een hele klus zijn om dat allemaal zelf te organiseren. Wij bieden graag hulp om een gezonde leefomgeving te realiseren bij planvorming en herinrichting van gebieden.

Onze aanpak?

We analyseren de huidige en gewenste situatie in een gebied. Het spinnenweb Positieve Gezondheid van Machteld Huber is de basis waarop we de omgeving screenen, aangevuld met gegevens van de GGD en de gemeente.

In een volgende stap onderzoeken we welke partners aan willen haken en wat de verbeterpunten en ideeën zijn om de gezonde leefomgeving te creëren. Hierbij maken we gebruik van de internationale methode voor Placemaking om de openbare ruimte leefbaar en succesvol te maken. De inbreng van bewoners en maatschappelijke organisaties is daarbij onmisbaar. Dit levert altijd veel input op. Daarmee kunnen we een advies maken voor het verbeteren van de leefomgeving dat op draagvlak kan rekenen en waar meerdere partijen hun schouders onder willen zetten. Met allemaal hetzelfde doel voor ogen: een gezonde leefomgeving.

Nelleke den Boon
Kwartiermaker het Omgevingskwartier

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.