Een gezonde leefomgeving is prettig om in te wonen, te werken en te recreëren en nodigt uit tot gezond gedrag.  Met kennis van zaken, een luisterend oor en het doel in het vizier, verbinden wij alle betrokkenen om samen de omgeving gezonder, veiliger, mooier en beter bruikbaar te maken. Zo ontstaat waardecreatie!

(foto in header: www.jorisvangennip.com)

Wat bieden wij?

De leefomgeving van mensen heeft invloed op hun welzijn en gezondheid. Bewoners en ondernemers maken samen die leefomgeving. Ze staan dicht bij de praktijk en zijn belanghebbend. Door ze te betrekken in de ontwikkeling van hun gebied of wijk benut je hun talenten en kennis, creëer je draagvlak en stimuleer je dat ze bijdragen aan het verbeteren van hun hun leefomgeving. Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021 wordt participatie zelfs in het omgevingsrecht verankerd.

Waardecreatie en blije mensen!

Het Omgevingskwartier helpt (semi)overheden, ondernemers en burgers om ruimtelijke en sociale initiatieven samen tot bloei te brengen. Wij verbinden daarbij meerdere beleidsvelden en -afdelingen van overheden. Met ‘win-win’ als vertrekpunt en gedeelde verantwoordelijkheid als voorwaarde. Het resultaat? Betere besluitvorming en een aantrekkelijke, veilige en gezonde leefomgeving.

Effectieve maatregelen met de GO! Methode
Wilt u de gezondheid van uw inwoners bevorderen door de leefomgeving te verbeteren? De GO! Methode van het RIVM maakt een analyse van uw wijk of gemeente én zet daarbij expertise in van wijkbewoners en externe experts. Met als resultaat een afgewogen en integrale set van aanbevelingen voor effectieve maatregelen om een gezonde leefomgeving te bevorderen.
Het Omgevingskwartier begeleidt dit proces onder verantwoordelijkheid van het RIVM dat kennis over de methodische aanpak inbrengt en het assisteert bij vertalen van resultaten naar effectieve maatregelen combinaties.
Wilt u meer weten? Download de Flyer Go_methode of neem contact met ons op! Wij komen u graag meer vertellen over deze geïntegreerde aanpak.

Gebiedscommunicatie

Wij zorgen voor beweging en betrokkenheid met een mix van actiegerichte communicatie en verhalen die verbinden en enthousiasmeren.

Lees meer

Procesmanagement

Wij verkennen belangen en drijfveren, benoemen duidelijke kaders en spelregels en sturen samen met onze opdrachtgevers op zichtbaar resultaat.

Lees meer

Coaching kwartiermakers

Wij trainen en coachen iedereen die interactief en effectief richting wil geven aan participatieprojecten.

Lees meer

Organisatie bijeenkomsten

Wij ondersteunen organisaties bij het voorbereiden, begeleiden en verslaan van participatiebijeenkomsten.

Lees meer

Hoe werken wij?

Samen verkennen

We brengen mensen met ideeën bij elkaar en verkennen het gemeenschappelijk belang daarvan. Vervolgens achterhalen we of er voldoende energie is om de ideeën nader uit te werken.

Samen starten

We stimuleren de dialoog, halen inspirerende verhalen op en onderzoeken hoe we belangen bij elkaar kunnen brengen. De verzamelde ambities en belangen, kansen en risico’s, waarden en talenten vatten we samen in een projectvoorstel met mogelijke vervolgstappen.

Samen creëren

Met alle belanghebbenden maken we een definitief plan of ontwerp met alles erop en eraan: begroting, rolverdeling, spelregels en randvoorwaarden en de gewenste vorm van samenwerken.

Samen realiseren

Wij ondersteunen bij de uitvoering van het plan of ontwerp, stimuleren duurzame samenwerking, communiceren (inter)actief met de omgeving en sluiten af met de feestelijke oplevering van een breed gedragen resultaat.

Waarin geloven wij?

VERHALEN verbinden en motiveren de inzet van ieders talenten.

TALENTEN versterken kwaliteit en plezier en versnellen resultaten.

RESULTATEN houden energie vast en nodigen uit tot verhalen.

WAARDERING is de rode draad door het hele project. Het houdt participanten betrokken en maakt duidelijk dat ieders inbreng ertoe doet.

Wie zijn wij?

Als kwartiermakers en netwerkers pur sang vormen wij, vier zelfstandige ondernemers, samen het Omgevingskwartier en werken wij in wisselende formaties aan uiteenlopende opdrachten die te maken hebben met de in- en uitvoering van de Omgevingswet en maatschappelijke participatieprojecten op grote en kleine schaal (met bijzondere aandacht voor een gezonde leefomgeving).

Kwar-tier of Vier-tel [zelfst. nw] – woonwijk
Kwar-tier-ma-ker [zelfst. nw] – iemand die belast is met de voorbereiding, de organisatie van iets geheel nieuws, voorloper, wegbereider.

Nelleke den Boon

NELLEKE DEN BOON
Lees meer

12be730

MARGRIET DEKKER
Lees meer

Hilda Jeninga

HILDA JENINGA
Lees meer

Chris Veldhuysen2

CHRIS VELDHUYSEN
Lees meer